Club Danés

Generalforsamling

Dato for arrangementet: 18. Marts 2018

Arrangřr: Club Danes

Sted: Club Danes

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Club Danés
(Dansk Spansk Samvirke Fuengirola/Mijas)
Søndag den 18. marts 2018 kl.11.00 i Casa Danesa

Dagsorden:
1. Åbning
2. Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg afrevisorer og suppleanter
9. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
10. Eventuelt

Ad pkt. 7:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
1. Bent Flindt, modtager genvalg
2. Mogens Bütow, modtager genvalg
3. Gerda Ehlers, modtager genvalg

Følgende suppleanter er på valg:
1. Birgit Thomsen,modtager genvalg

Ad pkt.8:
Følgende revisorer er på valg:
1. Anker Olesen modtager genvalg
2. Valdemar Pedersen modtager genvalg

Følgende revisorsuppleanter er på valg:
1. Jette Bütow modtager genvalg
2. Jørgen Bro Christiansen, modtager genvalg

Forslag. også til valg til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage  før generalforsamlingen.
Årsberetning, årsregnskab 2017 og budget 2018, vil blive udsendt til medlemmerne
på mail eller kan afhentes på kontoret 10 dage før generalforsamlingen. Kan også i
lighed med love og vedtægter læses på vores  hjemmesiden: www.clubdanes.dk.

Vi ønsker at udvide bestyrelsen med 1 medlem, så vi har brug for dig!
Meld dig
Kontakt evt. formanden elleret bestyrelsesmedlem
Club Danés Mijas/Fuengirola | Webmaster: Bent Flindt E-mail: bentflindt3 (snabel-a) gmail.com